top of page

DOROGAWA OOEZU ZOOM

police substation
Matsutani Seizo Honpo
Dorogawa Onsen Visitor Center
Dorogawa Onsen Center
Menmera no Mori entrance
Mashitani House
Marutani House
Yoshino Katsuzo Shouten
Home-roasted coffee Sasuke

No.

Artists × Creative partners/ Title

◉ Dorogawa Umaagana Collection 2023

Hiraben Chaya/ Oniimonijiri

Gorogoro Shop/Gorogoro mizu water

 

*Dorogawa Umaagana Lucky Bag Retailer

Kiraku Kyubei/ Japanese rolled omelette (Tamagoyaki)

Seikuro/ Hand made soba noodle

Kakinohazushi Yanatoyo/ Kiriko (Fried rice cake cut into dice) 

Home-roasted coffee Sasuke/ Coffee

bottom of page